Elias Drake

Fishmonger. Twin brother to Siobhan.

Description:
Bio:

Elias Drake

The Dawn of the Blackwatch Blackwatch Blackwatch